Rekomendacje do zmian w prawie. Podsumowanie konsultacji obywatelskich

 • Konsultacje rekomendacji wyniki

Od 9 października do 20 listopada 2017 r. prowadziliśmy konsultacje rekomendacji społecznych zmian prawnych w odniesieniu do opiekunów osób zależnych.

W konsultacjach wzięło udział 137 osób. Odpowiedziały one na pytania:

 1. Czy należy wprowadzić w polskim prawie zmiany pozwalające na łączenie pobierania świadczeń przez opiekunów z dorabianiem?
 2. Czy powinno się przesunąć świadczenia opiekuńcze z opiekuna na podopiecznego i dać mu możliwość decydowania o sposobie opieki nad nim?

Do wyboru były 4 możliwe odpowiedzi:

 • zdecydowanie tak,
 • raczej tak,
 • raczej nie,
 • zdecydowanie nie.

Dodatkowo istniała  możliwość zaproponowanie własnego rozwiązania lub pozostawienie komentarza do przedstawionych propozycji.

Formularz konsultacji był dostępny na naszej stronie internetowej, głosowanie było anonimowe.

Wyniki konsultacji

 1. Czy należy wprowadzić w polskim prawie zmiany pozwalające na łączenie pobierania świadczeń przez opiekunów z dorabianiem?Zdecydowanie tak: 92% odpowiedzi
  Raczej tak: 8% odpowiedzi
 2. Czy powinno się przesunąć świadczenia opiekuńcze z opiekuna na podopiecznego i dać mu możliwość decydowania o sposobie opieki nad nim?Zdecydowanie tak: 34%
  Raczej tak: 30%
  Raczej nie: 21%
  Zdecydowanie nie: 15%

Zapoznaj się ze szczegółowymi wynikami konsultacji

Szczegółowe wyniki konsultacji zostały zaprezentowane podczas debaty „Dom to Praca – Pozwól opiekunom dorabiać”.