Styl życia rodzin na przykładzie czeskiej i rumuńskiej rodziny

  • Ojciec z dzieckiem

Rodzina jest najczęściej wymieniana jako życiowy priorytet, ale także jako instytucja przechodząca kryzys spowodowany dezintegracją rodzin i zmniejszonym zainteresowaniem zakładania nowych – czytamy we wstępie badania Lifestyle of Families. Life of Czech and Romanian families in a small survey (Styl życia rodzin. Życie czeskich i rumuńskich rodzin w świetle badań). Połączone siły naukowców za pomocą ankiety porównawczej sprawdziły, czy i w jakim stopniu różni się życie rodzin w Czechach i w Rumunii. Celem badania nie była ilościowa kwerenda, ale jakościowy wgląd w styl życia i priorytety, jakimi kierują się współczesne rodziny.

Otrzymane wyniki zostały podzielone na 5 modułów:

  • Rodzina i czas,
  • Zarządzanie życiem rodzinnym,
  • Rodzina, relacje i wartości,
  • Rodzina i społeczność,
  • Rodzina i życie duchowe.

Niektóre wyniki potwierdziły ogólnie znane fakty:

  • członkowie rodziny chcieliby mieć więcej czasu dla siebie nawzajem,
  • istnienie niewystarczającej komunikacji pomiędzy członkami rodziny,
  • występuje niezrównoważony podział pracy domowej,
  • brak zasobów finansowych w rodzinach z większą liczbą dzieci, szczególnie na zajęcia w czasie wolnym, wakacje itp.

Inne odpowiedzi wskazują na wagę przywiązywaną do jakości relacji w rodzinie: wspólne posiłki, modlitwy, częsty kontakt z dziadkami i przyjaciółmi, zaangażowanie w społeczność kościelną lub wspólnotę, dążenie do wspólnej przestrzeni do dyskusji i dzielenie się doświadczeniami.

Podsumowanie

Rezultat badań generuje wiele tematów do rozważenia m.in.: konieczność uwzględnienia szerokiego spektrum aspektów w życiu rodzinnym, a nie ograniczania oceny potrzeb rodziny jedynie do kwestii materialnych. Reakcje respondentów w obu krajach wskazują na to, iż do szczęśliwego i zadowolonego życia rodzina potrzebuje: wzajemnej miłości, czasu spędzonego razem, dobrych relacji oraz komunikacji i wiary.

Zapoznaj się z pełnym raportem z badania w języku angielskim (PDF)