fbpx

NIE wykluczajcie taty!

Wyjaśnienie

W Sejmie i Senacie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, nazywanym potocznie "Mama 4 Plus". Projekt ma zapewnić matkom, które opiekowały się co najmniej czwórką dzieci, rezygnując z pracy zawodowej, świadczenie odpowiadające minimalnej emeryturze.

Szczególnie kontrowersyjny jest zapis w projekcie ustawy, zgodnie z którym jeśli mama pracuje a tata wychowuje dzieci to tata nie będzie miał prawa do świadczenia emerytalnego.

Instytut Spraw Obywatelskich od 2006 roku prowadzi kampanię obywatelską "Dom to praca". Zachęcaliśmy kolejne rządy do docenienia osób, które pracują w domach na rzecz swoich rodzin.

Praca domowa ma swoją wymierną wartość wyrażoną w pieniądzu. Uważamy, że pieniężna wartość pracy domowej powinna być uwzględniana w PKB, a osoby wykonujące ją na pełen etat powinny być objęte systemem emerytalnym.

Aktualnie w Polsce ubezpieczeniem emerytalnym ze względu na wykonywanie pełnoetatowej pracy w domu nie jest objętych około 9% dorosłych Polek (1,76 mln) oraz 1% Polaków (0,23 mln).

GUS wyliczył w 2013 r., że łączna wartość pracy domowej w Polsce wyniosła 721 mld zł, co stanowiło 44% w odniesieniu do PKB, lecz w całości wykonywana była nieodpłatnie.

Zgadzamy się ze stanowiskiem NSZZ „Solidarność”: „Wykluczenie ojców wychowujących dzieci w pełnych rodzinach byłoby dyskryminacją, trudną do zrozumienia, a tym samym do zaakceptowania w XXI wieku”.

Wykluczający charakter projektu ustawy w stosunku do ojców, dostrzega również Związek Pracodawców Business Center Club: „Niesłusznie przyjęto założenie, że to zawsze kobieta zajmuje się dziećmi w rodzinie. W obecnych realiach, stosunkowo często występuje zjawisko, że wychowywaniem dzieci zajmuje się ojciec, a matka poświęca się pracy zawodowej”.

Zgadzamy się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, który zauważa: "Projektodawca zakłada, że ojcu przysługiwałoby prawo do świadczenia z tytułu wychowania co najmniej czworga dzieci wyłącznie w sytuacji, gdy nie może skorzystać z niego matka. Prawo ojca do świadczenia zostało zatem potraktowane jako zastępcze i posiłkowe. - Takie ukształtowanie prawa ojca do świadczenia może nasuwać wątpliwości co zgodności z art. 33 Konstytucji".

Petycję Instytutu Spraw Obywatelskich popiera też prezes Klubu Jagiellońskiego, Piotr Trudnowski.

Naszym zdaniem rodzice powinni mieć wybór, który z rodziców ma opiekować się dziećmi. Taki wybór daje gwarancja świadczenia emerytalnego zarówno dla mamy, jak i dla taty.

#NIEwykluczajcieTaty

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani