fbpx

O nas

Dom to praca to inicjatywa realizowana od 2006 roku przez Instytut Spraw Obywatelskich. W naszych działaniach koncentrujemy się na zmianie postrzegania osób pracujących w domach. Są to zarówno kobiety jak i mężczyźni, opiekunowie osób zależnych (dzieci, osób starszych), niepełnosprawnych. To osoby, które wykonują każdego dnia różnorakie prace domowe i opiekuńcze. To osoby, które również chciałyby, ale z różnych powodów nie mogą podjąć pracy zarobkowej.

W kampanii mówimy o tym, że zajęcia domowe to także praca – wymagająca, ciężka, bardzo ważna ze społecznego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Staramy się, by głos osób wykonujących nieodpłatną pracę w domu stał się powszechnie słyszany. Uważamy za ważne, by nie lekceważyć zajęć domowych, jak i osób, które je wykonują.

W ramach kampanii dążymy też do zmiany przepisów. Chcielibyśmy, by osoby pracujące w domu mogły w przyszłości między innymi liczyć na podział składki emerytalnej, a opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych pobierający niewielkie zasiłki pielęgnacyjne mogli jednocześnie podejmować dodatkową pracę.

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl - od 2001 roku działa na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Wspiera rozwiązania mające na celu wyrównanie szans kobiet w życiu społecznym i zawodowym. Swe cele realizuje poprzez kampanie informacyjne o profilu prospołecznym, działalność edukacyjną (warsztaty, konferencje, partnerstwo przy organizacji Łódzkiego Kongresu Kobiet).

 

 

Historia kampanii

2000-2002 - ZANIM ZACZĘLIŚMY

Fundacja „Zadbać o świat” podejmuje pierwsze w Polsce działania na rzecz doceniania pracy domowej kobiet pod hasłem „ZROBIONE – ZAPŁACONE czyli Praca domowa Kobiet – jak ją wynagradzać?”

2006 - DOBRY POCZĄTEK

Anna Mieszczanek inspiruje INSPRO do zajęcia się problematyką pracy domowej kobiet. Z interdyscyplinarnym zespołem przygotowujemy raport „Nieopłacana praca domowa – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa?” (pdf). W zespole eksperckim znaleźli się m.in.: dr hab. Irena E. Kotowska, prof. dr hab. Marek Góra, prof. dr hab. Tadeusz Kowalik, dr Danuta Duch, dr hab. Magdalena Środa i Wojciech Eichelberger.

2007 – OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA

Zrobione, docenione, wiele warte… – podejmujemy działania informacyjno-edukacyjne na rzecz docenienia pracy domowej. Nasze spoty są nieodpłatnie emitowane w Programie Pierwszym PR oraz Superstacji, a w prasie (m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy) ukazuje się kilkadziesiąt artykułów, dzięki czemu problematyka wartości pracy domowej dociera do milionów Polek i Polaków. Podejmujemy też działania bezpośrednie – 2 ogólnopolskie akcje miejskie oraz organizujemy galę wręczenia Nagrody Diamentowej Szczotki, której laureatami zostają: Szymon Majewski i Halina Sobańska. Wszystko jest możliwe dzięki zgranemu zespołowi w składzie: Karolina Goś-Wójcicka, Magdalena Doliwa-Górska, Barbara Żak i prężnej sieci wojewódzkich liderek.

Czerwiec 2009 – I KONGRES KOBIET POLSKICH

Podczas tego ważnego wydarzenia, w którym uczestniczy około 2 tys. kobiet, problematyce pracy domowej zostaje poświęcony panel dyskusyjny zatytułowany „Kobiety i dom” – bierze w nim udział nasza przedstawicielka Karolina Goś-Wójcicka. W swoim wystąpieniu pokazuje jakie zmiany zaszły w obciążeniu Polek pracami domowymi w ciągu ostatnich 20 lat.

2009/2010 – REKOMENDACJE DLA RZĄDU

Nasza przedstawicielka Karolina Goś-Wójcicka uczestniczy w powołanym przez Fundację MaMa Zespole ds. nieodpłatnej pracy domowej, którego prace wieńczy przekazanie w Sejmie rekomendacji dla rządu dotyczących nieodpłatnej pracy kobiet.

2010 – ŚWIEŻE SPOJRZENIE

W INSPRO pojawiają się stażystki: Anna Strużek i Marta Zięba, które otwierają nowy rozdział naszej inicjatywy.

2011 – NOWA ODSŁONA

Zrealizowaliśmy badania jakościowe i wydaliśmy raport „Kobiety pracujące w domu o sobie” (pdf), zorganizowaliśmy konferencję ekspercką nt. nieodpłatnej pracy domowej.

2013/2014 – DOM TO PRACA – AKTYWIZACJA I PARTYCYPACJA OBYWATELSKA OSÓB PRACUJĄCYCH W DOMU

Centrum Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z INSPRO pozyskuje środki na realizację projektu „Dom to Praca – aktywizacja i partycypacja obywatelska osób pracujących w domu”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W tym czasie realizujemy społeczny monitoring mediów pod kątem informacji nt. nieodpłatnej pracy domowej, organizujemy Dni Pracy w Domu – 6 wydarzeń w różnych miejscach w Polsce, gdzie odbywają się gry terenowe, pikniki, dyskusje oraz wspieramy lokalne grupy. Wydajemy „Dom to praca – poradnik dla grup kobiecych”. Organizujemy również konferencję ekspercką „Dom to praca, a praca to sprawa polityczna”.

2015/2016 – DZIAŁANIA RZECZNICZE

Spotykamy się z decydentami (np. Ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania). Bierzemy udział w roli prelegenta w seminarium 5 lat ustawy „równościowej” – ocena funkcjonowania i rekomendacje zmian. Dołączamy do zespołu ds. przepisów i praktyk społecznych dyskryminujących rodziny i osoby wychowujące dzieci. O kampanii „Dom to praca” mówimy także w mediach (np. w I Programie Polskiego Radia i w TVN24Bis).

2017 – ZMIEŃ PRAWO. POZWÓL OPIEKUNOM DORABIAĆ

W 2017 roku rozpoczęliśmy dalsze działania, tym razem wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiety.lodz.pl, w ramach projektu „Dom to praca” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W obecnej odsłonie kampanii szczególną uwagę poświęcamy opiekunom osób niepełnosprawnych/zależnych (np. dzieci, osób starszych). Postulujemy, aby ich opiekunowie – osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, mogły dorabiać, jeśli mają taką możliwość. Poprzez zmiany w prawie chcemy pomóc opiekunom w organizowaniu godnej opieki nad swoimi podopiecznymi i zapewnianiu im lepszych warunków życia. W maju i czerwcu trwała rekrutacja na szkolenie dla liderów lokalnych. Szkolenie odbyło się 7-9 lipca w Łodzi. Wzięli w nim udział opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby zainteresowane kampanią. Uczestnicy pracowali między innymi nad przygotowaniem społecznych rekomendacji dla zmian umożliwiających podejmowanie pracy przez opiekunów otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Od czerwca do września trwały prace nad spotem telewizyjnym. Jego celem jest zachęcenie obywateli do podpisania petycji w sprawie zmian w prawie, tak by opiekunowie pobierający świadczenia mogli jednocześnie dorabiać. 18 września przekazaliśmy list do Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. W liście prosimy panią Prezydentową o wsparcie kampanii „Dom to Praca” poprzez pokazanie w przygotowywanym przez nas spocie swojego wizerunku. W październiku rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać. Spoty promujące petycję były emitowane w Telewizji Polskiej oraz Polskim Radiu. W listopadzie otrzymaliśmy od Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy list, w którym poparła nasze postulaty. 11 grudnia zorganizowaliśmy debatę Dom to Praca – pozwól opiekunom dorabiać podsumowującą nasze dotychczasowe działania. W debacie wzięli udział dr Rafał Bakalarczyk, Agnieszka Ścigaj (poseł Kukiz ’15), Mirosław Przewoźnik (Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych), Anna Janiak (Ekspert ruchu „Chcemy całego życia”) oraz Rafał Górski (prezes INSPRO). Tego samego dnia przekazaliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej petycję wraz z zebranymi pod nią 13 477 podpisami.

2018 - DZIAŁAMY DALEJ

Rok 2018 to dla nas zarazem przestrzeń na nowe pomysły i jednocześnie kontynuacja kampanii „Dom to praca”. Nasza kampania wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem – także ze strony prasy. Piszą o nas m.in. Magazyn Udarowy oraz Magazyn Fathers. W Polskim Radio nadal można usłyszeć nasz spot. Na stronie publikujemy serię artykułów „Informator dla opiekunów osób niepełnosprawnych”. W marcu ogłaszamy wielki sukces kampanii „Dom to Praca” - zebraliśmy 20 tysięcy podpisów pod petycją „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać”. To efekt wspólnej pracy – naszej i Waszej na rzecz opiekunów osób zależnych. Otrzymujemy również odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na petycją złożoną w grudniu 2017 r. W kwietniu uważnie obserwujemy protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W tym samym miesiącu bierzemy udział w konferencji „Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce”.

Zespół

Joanna Suciu

Joanna Suciu

Biolog i ekolog z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła Ochronę Środowiska na UŁ. Działaczka ruchu ekologicznego od 1993 roku, współzałożycielka Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Zajmowała się w nim edukacją, była zaangażowana w wiele akcji na rzecz ochrony przyrody, redagowała kwartalnik praw zwierząt. W latach 2000-2003 związana z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, gdzie zajmowała się ochroną dzikiej przyrody. W INSPRO pracuje od 2005 roku. W zespole do spraw pozyskiwania funduszy zajmuje się przygotowywaniem wniosków o dotacje na działania organizacji. Jest koordynatorką kampanii „Dom to Praca”. Lubi tzw. trudne tematy i wyzwania, stara się zapewnić zaplecze dla śmiałych i innowacyjnych pomysłów.
Rodzinnie związana z Transylwanią, lubi kulturę pogranicza i wiosnę w Karpatach.

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska

Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów pracowała jako dziennikarka w gazecie regionalnej oraz ogólnopolskim tygodniku, związanym z branżą telewizyjną. Szukając nowych wyzwań i kierunków rozwoju, na początku 2014 roku rozpoczęła współpracę z Instytutem Spraw Obywatelskich (INSPRO). Najpierw jako wolontariuszka, a później współpracowniczka, działała na rzecz kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”. W kampanii „Dom to Praca” odpowiedzialna za działania rzecznicze.
W chwilach wolnych nadal zgłębia tematykę związaną z kulturą antyczną i starożytnością, traktując to jako porywające hobby. Lubi bliskie i dalekie podróże, najchętniej odbywane w miłym towarzystwie, oraz ciekawe lektury. Za doskonałe do odprężenia uważa skandynawskie powieści sensacyjne.

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Z INSPRO związana od 2013 r. Przez większość czasu wspierała Centrum KLUCZ, gdzie działa na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Działała również na rzecz „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”, gdzie pozyskiwała ambasadorów dla kampanii. Obecnie w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jest kluczowym doradcą ogólnym. W „Dom to Praca” dba o to, by informować świat o tym, co w kampanii słychać. Uwielbia czytać, przede wszystkim książki (przez pewien czas była związana z rynkiem książki także zawodowo) i przed wszystkim na nadbałtyckiej plaży. Odkrywa zalety kolorowanek antystresowych.

Krystyna Stawicka

Krystyna Stawicka

W przeszłości związana z przemysłem filmowym i medialnym. od 2012 roku jest pełnoetatowym pracownikiem organizacji KobieTY, gdzie dba o rozwój pomysłów, tworzenie, pozyskiwanie funduszy i koordynowanie międzynarodowych projektów. Współpracując z międzynarodowymi wolontariuszami często wspiera ich proces twórczy. Jej najsilniejsze zainteresowanie leży w eksploracji potencjału ludzkiego. Pracując i przebywając na wolontariacie w całej Europie, Azji i Ameryce Środkowej, nauczyła się wiele i zebrała nowe perspektywy społeczne. Widzi swoja pracę jako jako okazję do aktywnego uczestnictwa w zmianach społecznych.

Bogna Stawicka

Bogna Stawicka

Eksperci

Sylwia Mądra

Sylwia Mądra

Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM. Aktualnie aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m.in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na rzecz aktywizacji ruchu self adwokatów w Polsce. Zaangażowana w kampanię obywatelską „Dom to praca”, mającą na celu wprowadzenie zmian w polskim systemie prawnym dla opiekunów osób zależnych oraz w projekt społeczny Centrum Chcemy całego życia – wszystko dla pełni praw osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Prywatnie mama fantastycznego Janka (11 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Rafał Bakalarczyk

Rafał Bakalarczyk

Działacz społeczny, publicysta, wykładowca. Doktor nauk społecznych o specjalności nauk o polityce społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach opieki długoterminowej, polityce senioralnej, polityce społecznej na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Aktywnie wspiera i opisuje ruch rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi bliskimi. W 2014 r. czynnie uczestniczył w protestach tzw. wykluczonych opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych i negocjacjach ze stroną rządową. Autor ekspertyz, artykułów naukowych i popularyzatorskich w zakresie zabezpieczenia opiekunów osób niesamodzielnych.

Karolina Goś-Wójcicka

Karolina Goś-Wójcicka

Politolożka, studiowała też socjologię (SGGW) oraz podyplomowo Gender studies (UW) i Gospodarkę społeczną (WSP TWP). Feministka i teoretyczka prac domowych.

W INSPRO silnie związana z kampanią „Dom to praca”. Zawodowo zajmuje się badaniami ilościowymi organizacji trzeciego sektora.

Magda Doliwa-Górska

Magda Doliwa-Górska

Z Instytutem Spraw Obywatelskich związana od jego początków. Realizuje projekty i kampanie społeczne, jest osobą odpowiedzialną za kontakty międzynarodowe Instytutu, realizuje szkolenia i coaching dla uczestników jego projektów, zarządza zespołami projektowymi,zajmuje się rekrutacją. W latach 2003-2010 współpracowała z pismem „Obywatel”, od 2006 do 2010 na co dzień, ściśle współpracowała z łódzkim stowarzyszeniem „Obywatele Obywatelom”, koordynowała również jego kluczowe projekty grantowe. Przez 3 lata zajmowała się produkcją, redakcją i prowadzeniem społeczno-ekologicznej audycji „Czy masz świadomość?”, w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, której współtwórcą w 1996 r. był Rafał Górski. Obszarem jej zainteresowań jest zawodowy i osobisty rozwój ludzi, w szczególności kobiet. Problematyką nieodpłatnej pracy domowej zajmuje się od 2007 r., wspierając liderów i liderki kampanii.

Rafał Górski

Rafał Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Coachingu i Studium Menedżerskiego MiniMBA.
Społecznik od 1995 r. W latach 2000-2010 członek redakcji Magazynu Obywatel. Inicjator kampanii obywatelskich, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Żaden z powyższych”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźnii Kampanierów”. W latach 2013-2014 członek Komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radio. Felietonista Tygodnika Solidarność i współpracownik portalu WszystkoCoNajważniejsze.pl.
W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji” – gry opartej na scenariuszach selekcji do oddziałów specjalnych typu GROM.
www.wikipedia.org/Rafał_Witold_Górski

Łukasz Koperski

Łukasz Koperski

Pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Innowator społeczny w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Specjalizuje się w polityce społecznej, socjologii problemów społecznych oraz problematyce niepełnosprawności i niesamodzielności. Członek zespołów eksperckich dotyczących polityk publicznych oraz lokalnych diagnoz społecznych. Stażysta w Mandel School of Applied Social Sciences Case Western Reserve University w Cleveland (Ohio).

Partnerzy

  • Midea
  • Kobiety

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani