KONSULTACJE SPOŁECZNE
Dom to pracaZapraszamy do udziału w konsultacjach obywatelskich, które dotyczą zmian prawnych. Chcemy poznać Państwa opinię na temat propozycji rozwiązań dotyczących łączenia świadczeń z możliwością dorabiania przez opiekunów osób zależnych (niepełnosprawnych, starszych).

Organizatorem konsultacji są: Instytut Spraw Obywatelskich i Stowarzyszenie KobieTY.lodz.pl

Państwa opinie przedstawimy osobom uczestniczącym w debacie, którą zorganizujemy na przełomie listopada i grudnia w Warszawie. Następnie opinie przekażemy Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej. O szczegółach będziemy informować na www.domtopraca.pl

Prosimy o przesłanie Państwa opinii za pomocą poniższego formularza. Jeśli macie Państwo dodatkowe uwagi albo pytania, prosimy o kontakt: domtopraca@inspro.org.pl

Konsultacje będą prowadzone do 20 listopada 2017

OPIS PROBLEMU:

Opiekunowie osób zależnych (np. niepełnosprawnych, starszych) mogą otrzymać świadczenia w wysokości 520 zł lub 1406 zł.

Żeby uzyskać takie świadczenie opiekun musi zrezygnować z pracy. Całkowicie. Nie może pracować ani na etacie, ani dorobić na umowie zleceniu czy umowie o dzieło.

Takie prawo usuwa opiekunów z rynku pracy niekiedy na wiele lat. Opiekun nie może dorobić nawet złotówki, żeby poprawić warunki życiowe swoich bliskich. W takiej sytuacji jest w Polsce blisko 200 tysięcy osób.

NIE KAŻDY OPIEKUN CHCE I MOŻE DORABIAĆ. NALEŻY JEDNAK DAĆ IM MOŻLIWOŚĆ WYBORU. Żeby tak się stało, konieczne są zmiany przepisów.

Oto propozycje zmian w prawie wypracowane wspólnie z uczestnikami szkolenia „Dom to Praca – działam na rzecz zmiany” i ekspertami kampanii „Dom to Praca”:

1. Wpisanie do aktów prawnych regulujących kwestie wsparcia opiekunów (ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna) zapisów pozwalających na godzenie pobierania świadczeń z aktywnością zarobkową (dorabianiem). Szukając konkretnych rozwiązań można inspirować się przepisami, które obecnie są stosowane w przypadku dorabiania do rent. Np. po przekroczeniu pewnego progu dochodowego świadczenie mogłoby być obniżone, a przy jeszcze większym przekroczeniu progu nawet zawieszane.

2. Przesunięcie świadczeń opiekuńczych z opiekuna na podopiecznego i danie wyboru co do tego, w jaki sposób środki te byłyby wydawane: czy na opiekę świadczoną jako usługa zewnętrzna czy na zapłacenie opiekunowi z grona np. rodziny. Nie ograniczałoby to aktywności zawodowej opiekuna, ponieważ pieniądze przysługiwałyby podopiecznemu. Scenariuszowi temu musiałoby jednak towarzyszyć troska także o zabezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne opiekuna, które dziś przysługuje im w związku z pobieraniem świadczeń z tytułu sprawowanej stałej opieki nad bliskimi.


FORMULARZ OPINII


Pytanie 1:

Czy należy wprowadzić w polskim prawie zmiany pozwalające na łączenie pobierania świadczeń przez opiekunów z dorabianiem?Pytanie 2:

Czy powinno się przesunąć świadczenia opiekuńcze z opiekuna na podopiecznego i danie mu możliwości decydowania o sposobie opieki na nim?Pytanie 3:

Czy informacje związane z kampanią Dom to praca (np. na www.domtopraca.pl, zawarte w spocie, w petycji czy w propozycjach rekomendacji) przyczyniły się do zwiększenia Twojej wiedzy na temat problemów opiekunów osób zależnych i konieczności wprowadzenia zmian prawnych?Pytanie 4:

Czy kampania Dom to praca przyczyniła się zwiększenia twojej aktywności na rzecz zmian sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych? (podpisałaś/eś petycję, udostępniłaś/eś spot, wyraziłaś/eś opinię na temat zmian prawnych?)DZIĘKUJEMY ZA WYRAŻENIE OPINII!