Informator dla osób z niepełnosprawnością

  • Tablica szkolna

Informator dla osób z niepełnosprawnością powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W Informatorze  zebrano najważniejsze informacje przydatne osobom z niepełnosprawnością, dotyczące m.in.:

  • zasad przyznawania rent,
  • orzecznictwa lekarskiego,
  • rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS,
  • uprawnień pracowniczych,
  • pomocy z PFRON dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniający takich pracowników,
  • zasad ubiegania się o wsparcie z PFRON, warunków jego udzielenia i niezbędnych dokumentów.

Informator dostępny jest na stronie ZUS