Ustawa o podwyżce renty socjalnej przyjęta

  • Znak paragrafu

9 maja 2018 r. Sejm (prawie) jednogłośnie przyjął ustawę o zwiększeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Przepisy wejdą w życie 1 września, z wyrównaniem od czerwca. Zwiększenie kwoty renty to spełnienie jednego z postulatów opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie od 18 kwietnia. Dzięki przyjętej ustawie renta socjalna dla osób z niepełnosprawnością została zrównana z najniższą rentą przysługująca z tytułu niezdolności do pracy.

Sejm uchwalił także ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa zakłada:

  • zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych,
  • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych,
  • prawo korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
  • bezlimitowe finansowanie przez NFZ rehabilitacji leczniczej.

Ta ustawa jest wskazywana przez rząd jako odpowiedź na drugi postulat protestujących, mówiący o przyznaniu dodatku w wysokości 500 zł. Wg rządu miesięczne oszczędności w budżetach rodzin osób z niepełnosprawnością poczynione dzięki udogodnieniom wskazanym w tej ustawie przewyższą wnioskowane 500 zł.

Zapoznaj się z komentarzem eksperta ws. strajku opiekunów osób niepełnosprawnych