Dom to praca – pierwsze szkolenia za nami

  • Dom to praca – pierwsze szkolenia za nami

W miniony weekend  (7-9 lipca 2017 r.) szkoliliśmy w Łodzi społeczników w ramach naszej kampanii obywatelskiej „Dom to praca”. W szkoleniu wzięło udział 10 osób, którym szczególnie bliski jest temat docenienia nieodpłatnej pracy domowej. Podczas zajęć uczestnicy poznali zasady prowadzenia kampanii obywatelskich, dyskutowali nad tym, co tworzy skutecznego lidera. Pracowali również nad przygotowaniem społecznych rekomendacji dla zmian umożliwiających podejmowanie pracy przez opiekunów osób niepełnosprawnych.

Szkolenie to pierwszy krok dla społeczników, kolejnym będą akcje obywatelskie, które przeprowadzą w swojej społeczności.

Organizatorami szkolenia było: Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl i Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Spotkanie odbyło się w ośrodku pięknie położonym w Lesie Łagiewnickim. Atmosfera była twórcza, uczestnicy przekazali nam i sobie nawzajem dużo pomysłów i energii, ale też odpoczęli.

Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi:

Dom to praca – dotychczasowe doświadczenia i postulaty kampanii (autor: Karolina Goś-Wójcicka) (pdf)

Łączenie opieki i świadczeń rodzinnych dla opiekunów z aktywnością zawodową (autor: dr Rafał Bakalarczyk) (pdf)


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt „Dom to praca” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.