Zapraszamy na szkolenie „Dom to praca – działam na rzecz zmiany”

 • Tablica szkolna

Uwaga – termin przesyłania zgłoszeń na szkolenie „Dom to praca – działam na rzecz zmiany” zostaje wydłużony do 22 czerwca. 

Przyjdź na szkolenie „Dom to praca” i działaj na rzecz zmiany. Spotykajmy się w dn. 7-9 lipca w Łodzi. Wspólnie będziemy pracować nad wprowadzeniem zmian w Twojej społeczności, a następnie – w prawie.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli odpowiesz „TAK” na przynajmniej jedno z poniższych pytań:

 • Pracujesz w domu na rzecz swojej rodziny? Opiekujesz się dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i nie możesz podjąć pracy zawodowej?
 • Uważasz, że osoby pracujące w domu powinny mieć zabezpieczenia socjalne, bo wykonują ważną społecznie pracę?
 • Popierasz postulat godzenia pobierania świadczeń dla opiekunów osób zależnych (np. niepełnosprawnych) z możliwością podejmowania dodatkowych płatnych zadań (dorabiania)?
 • Jesteś aktywna/ny i chcesz włączyć się w kampanię obywatelską Dom to praca?
 • Chcesz działać w swoim otoczeniu/środowisku?

Zgłoś się na szkolenie „Dom to praca – działam na rzecz zmiany”!

Oferujemy Ci:

 • Udział w kampanii obywatelskiej, która ma na celu przygotowanie społecznych rekomendacji dla zmian w systemie prawnym dotyczącym w szczególności sytuacji finansowej opiekunów osób zależnych.
 • 2,5 dniowe bezpłatne szkolenie weekendowe w Łodzi.
 • 5 godzin wsparcia coachingowego (za pomocą komunikatora Skype).
 • Zaproszenie na ogólnopolską debatę – jesienią, w Warszawie (częściowy zwrot kosztów dojazdu).
 • Pomoc w prowadzeniu działań obywatelskich.
 • 2 publikacje: Poradnik dla grup kobiecych „Dom to praca” oraz raport „Kobiety pracujące w domu o sobie”.
 • Inspirującą atmosferę, kontakty z innymi aktywnymi osobami.

Wszystko, co oferujemy w ramach projektu jest bezpłatne.


Szkolenie „Dom to praca – działam na rzecz zmiany” odbędzie się w Łodzi w dniach 7-9 lipca 2017 r. Rozpoczynamy w piątek wieczorem, kończymy w niedzielę po obiedzie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, częściowy zwrot kosztów podróży (do 120 zł/os w obie strony).

Na szkoleniu uczestnicy przygotują Indywidualny Plan Działania, na podstawie którego po szkoleniu będą prowadzić co najmniej jedno działanie obywatelskie przygotowane przez siebie. Może to być:

 • spotkanie z lokalnym parlamentarzystą/ decydentem,
 • udział w audycji w (lokalnych) mediach,
 • przygotowanie artykułu do gazety,
 • przygotowanie (lokalnej) akcji informacyjnej o sytuacji osób pracujących w domach/opiekunach osób zależnych,
 • przygotowanie mini-debaty, spotkania w społeczności,
 • inne działania propagujące idee projektu i je nagłaśniające (dotyczy także działań podejmowanych w Internecie).

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia (pdf)

Trenerami podczas szkolenia będą:

Dr Rafał Bakalarczyk – działacz społeczny, publicysta, od czasu do czasu wykładowca. Doktor nauk społecznych o specjalności nauk o polityce społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach opieki długoterminowej, polityce senioralnej, polityce społecznej na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Od lat aktywnie wspiera i opisuje ruch rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi bliskimi (zwłaszcza w wieku dorosłym). Uczestniczył w licznych protestach tzw. wykluczonych opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych i ich negocjacjach ze stroną rządową.

Rafał Górski – społecznik, kampanier, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Od 1995 roku prowadzi kampanie obywatelskie po stronie Obywateli, m.in. Tiry na tory, Obywatele decydują i Rady pracowników. Z kampanią „Dom to praca” związany od jej samego początku (2006). Ekspert w zespole tematycznym „Budowa instytucji dialogu obywatelskiego”, działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opracowującym Narodowy Programem Rozwoju Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego.

Karolina Goś-Wójcicka – z wykształcenia politolożka, studiowała też socjologię, doktorantka SGH na kierunku ekonomia. Problematyką nieodpłatnej pracy domowej zajmuje się od 2007 r., w tym jako koordynatorka, a następnie ekspertka w ramach inicjatyw dotyczących tego tematu. Brała udział w opracowaniu wydanego w 2006 r. raportu eksperckiego „Nieopłacana praca domowa – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa?”. Jest też autorką wydanego w 2011 r. raportu z badania jakościowego „Kobiety pracujące w domu o sobie”. Zawodowo zajmuje się badaniami ilościowymi, pracuje w GUS na stanowisku naczelnika Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia. Pełni też funkcję koordynatora ds. równego traktowania w GUS. Była zaangażowana w przygotowanie i powstanie poradnika „Dom to praca”.

Magda Doliwa-Górska – Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz elitarnej Szkoły Przywództwa Igora Janke. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów oraz Akademię Coachingu (modele: Co-Active Essential i CoachWise), akredytowaną przez International Coach Federation – największą i najstarszą organizację zrzeszającą coachów na świecie. Członek Rady Programowej Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Mentor w programie Youth Business Poland (2012) oraz w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Jest coachem (m.in.) dla liderów, pierwszej w Polsce Kuźni Kampanierów. Zrealizowała ponad 1000 godzin coachingu indywidualnego i trójstronnego. Odbyła ponad 200 godzin szkoleń właściwych dla coachingu. Obszarem jej zainteresowań jest zawodowy i osobisty rozwój ludzi, w szczególności kobiet. Problematyką nieodpłatnej pracy domowej zajmuje się od 2007 r., wspierając liderów i liderki kampanii.


Coaching – jest głęboką osobistą relacja, którą cechuje dążenie do zmieniających życie rezultatów. To proces prowokujący do myślenia i odczuwania, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Dzięki coachingowi klient dokonuje własnych odkryć, które prowadzą do znalezienia większej liczby możliwości, działań i często zaskakujących i innowacyjnych rozwiązań.

Przeczytaj więcej o coachingu (pdf)


Poczytaj, przemyśl, zgłoś się!

Przeczytaj więcej o szkoleniu i o projekcie „Dom to praca” (pdf) 


Zgłoszenia

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach. Do 22 czerwca 2017 r.  (termin wydłużony) czekamy na Twój formularz zgłoszeniowy (doc)

Podpisany i zeskanowany/sfotografowany formularz prześlij do nas na adres malgorzata.jankowska@inspro.org.pl z tytułem e-maila: „Dom to praca 2017 – imię i nazwisko”.

Możesz go również przesłać  faxem pod nr 42 630 17 49 lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź (liczy się data wpływu przesyłki). Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze: Łódź, ul. Pomorska 40.

Pamiętaj: Twoje szanse na przyjęcie do projektu zwiększają się, gdy rzetelnie i sumiennie wypełnisz formularz zgłoszeniowy.

Formularze bez podpisów w wymaganych miejscach nie będą rozpatrywane.

Po 22 czerwca umówimy się na rozmowę z wybranymi osobami (telefoniczną lub na Skype). Będziemy chcieli poznać Cię bliżej – usłyszeć o Twoich dotychczasowych działaniach oraz planach na przyszłość.

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone do dnia 23 czerwca 2017 roku na naszej stronie. Osoby zakwalifikowane otrzymają także informację e-mailem.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami: Małgorzata Jankowska malgorzata.jankowska@inspro.org.pl | tel. 519 300 633


Zapoznaj się również z tymi dokumentami:

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Umowa z uczestnikiem projektu (pdf) 


Organizatorami szkolenia są:

Kobiety lodz pllogo INSPRO


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt „Dom to praca” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.