Rafał Bakalarczyk o możliwości dorabiania przez opiekunów [WIDEO]

  • Rafał Bakalarczyk szkoła letnia

Rafał Bakalarczyk na tegorocznej Szkole Letniej organizowanej przez Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a mówił o wybranych problemach rodzin osób z niepełnosprawnościami, co się ostatnio zmieniło oraz co środowiska lewicowe i związkowe mogłyby zrobić w tym obszarze. Obok kwestii związanych z wysokością wsparcia finansowego, w dalszej części wystąpienia mówił także o wyzwaniach związanych z godzeniem pracy zawodowej ze wsparciem bliskich z niepełnosprawnością oraz o ramach prawnych w tym zakresie.

Zapoznaj się z fragmentem wystąpienia dr. Rafała Bakalarczyka:

Mamy prawo, które tak naprawdę wyłącza z możliwości uczestnictwa w rynku pracy szerokie grupy obywateli, tylko dlatego, że ich bliscy są zależni od stałego wsparcia. […] poznałem sporo osób, które obecnie nie mogą sobie dorobić do świadczenia, ale by chciały co jakiś czas zredagować, napisać artykuł, coś przetłumaczyć, bo to są ludzie z różnymi kwalifikacjami. […] to pozwoliłoby im zachować ciągłość z rynkiem pracy, nie pomijając kwestii pozamaterialnych, związanych z tym, że jest to odejście od monotonii, w której oni są uwięzieni. Zmniejszyłoby to ryzyko ubóstwa. Jest szereg przesłanek na rzecz tego rozwiązania. 

[…] Uważam, że należy walczyć z tym ograniczeniem, ale trzeba mieć też na uwadze słuszne obawy części osób, że ich sytuacja się pogorszy i próbować ważyć te racje. Trzeba to  w taki sposób pokierować, żeby faktycznie ta osoba, która opiekuje się, czy wspiera osobę niepełnosprawną w sposób intensywny mogła pobierać wsparcie pieniężne z tego tytułu i jednocześnie dorobić […].

Dr Rafał Bakalarczyk zwrócił również uwagę na bariery, które uniemożliwiają łączenie opieki z pracą zawodową. Jako pierwszą wymienił to, że struktura naszej pracy  nie sprzyja godzeniu pracy z obowiązkami opiekuńczymi. Jako drugą wymienił zbyt trudny dostęp do usług opiekuńczych czy wspierających czy w ogóle brak infrastruktury usługowej, co powoduje, że opiekun nie mógłby pójść do pracy, bo po prostu nie miałby kto wspierać jego podopiecznego w codziennych czynnościach.

Dr Bakalarczyk ocenił również rolę programu „Za życiem” w aktywizacji zawodowej opiekunów: Jeśli ktoś chce wrócić na rynek pracy, musi zrezygnować ze wsparcia zabezpieczającego pieniężnego, co jest rozwiązaniem połowicznym.

Obejrzyj cały materiał wideo z wystąpienia dr. Rafała Bakalarczyka: