Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety? #UkrytyPotencjał

  • konferencja

16 marca 2018 roku z inicjatywy klubu parlamentarnego Kukiz ’15 oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców została zorganizowana w Sejmie RP konferencja pt.: „Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce.”

Konferencja dotyczyła możliwości, jakie niesie ze sobą aktywizacja zawodowa kobiet, a także wzmocnienie ich motywacji do stania się przedsiębiorczą i pobudzenie kreatywnego myślenia. Głównym wydarzeniem, wokół którego skupiona była konferencja, było przedstawienie drugiej edycji raportu zatytułowanego „Kobiety nieaktywne zawodowo. Ukryty potencjał polskiej gospodarki” przygotowanego przez firmę Deloitte.

Z przedstawionego raportu wynika, iż prawie 4 mln Polek nie jest aktywnych zawodowo, co procentowo stanowi wyższy odsetek, niż w pozostałych krajach UE.

Kluczowe bariery w podjęciu pracy przez Polki:

– opieka na dzieckiem (41%),

– zajmowanie się domem (27%),

– brak ofert pracy w okolicy (24%),

– brak kontaktów, znajomości (16%),

– stan zdrowia (16%),

– poziom wykształcenia (11%),

– wiek (11%).

Trzeba pamiętać, iż przyczyny dezaktywizacji polskich kobiet różnią się względem poszczególnych województw. Jednakże to, co ich łączy, to fakt, iż dominująca przeszkoda w podejmowaniu pracy przez Polki dotyczy obowiązków rodzinnych i domowych. Z tego powodu, aż 7 na 10 niepracujących Polek jest biernych zawodowo.

Jak wyliczono, kobiety  poświęcają na nieodpłatną pracę (tj. praca w gospodarstwie domowym, opieka nad członkami rodziny, działania/zajęcia poza domem) średnio ok. 60 godzin tygodniowo(!)

Aby wyjść z owej stagnacji w raporcie zostały zaprezentowane rekomendacje na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet, m.in.:

– wsparcie instytucjonalne w opiece nad dziećmi i osobami starszymi,

– promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet,

– zmiany w przepisach o telepracy,

– uelastycznienie progów uprawniających do świadczeń,

– wprowadzenie urlopów rodzicielskich dla ojców.

 

Raport zamyka symulacja, która zakłada, iż jeśli 161 tys. zaktywizowanych kobiet zaczęłoby pracować średnio 8 godzin dziennie, to polska gospodarka do końca 2025 roku mogłaby zyskać nawet 51,2 mld złotych więcej, a PKB w tym okresie wzrosłoby o 0,3.

Zapoznaj się z pierwszą edycją raportu nt. przedsiębiorczości kobiet  >>TUTAJ<<


Jeśli interesuje cię tematyka przedsiębiorczości, chcesz poszerzyć zakres swoich umiejętności oraz nabyć nowych kompetencji, czy też zainwestować swój czas w rozwój osobisty – wejdź na stronę programu „Sukces TO JA”, który powstał z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Znajdziesz na niej nie tylko bezpłatne kursy online z zakresu biznesu czy pracy nad sobą, ale również informacje o nadchodzących konferencjach i warsztatach, a nawet możesz dołączyć do lokalnych grup rozwoju, które funkcjonują w 17-stu miastach w Polsce.