Aplikacja dla opiekunów już dostępna!

  • Odpowiadamy na pytania opiekunów zależnych

Opiekunowie osób zależnych już mogą korzystać z naszej aplikacji, w której znajdą odpowiedzi na swoje pytania.

Jak działa aplikacja? 

W aplikacji można znaleźć pytania, które opiekunowie już zadali, sprawdzić, czy dotyczą interesującego nas zagadnienia i przeczytać gotową odpowiedź eksperta. Ten dział nazwaliśmy FAQ (najczęściej zadawane pytania). Korzystając z wyszukiwarki możesz tam w szybki i prosty sposób odnaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

>>Znajdź gotową odpowiedź<<

Jeśli gotowe odpowiedzi nie wyczerpują Twojego problemu lub nie znajdujesz pytania podobnego do swojego, możesz zadać pytanie. Trafi ono do jednego z naszych ekspertów. Czas oczekiwania na odpowiedź wyniesie ok. 1 miesiąca.

>>Zadaj pytanie<<


Na pytania opiekunów odpowiadali: 

Łukasz KoperskiŁukasz Koperski – Pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Innowator społeczny w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Specjalizuje się w polityce społecznej, socjologii problemów społecznych oraz problematyce niepełnosprawności i niesamodzielności. Członek zespołów eksperckich dotyczących polityk publicznych oraz lokalnych diagnoz społecznych. Stażysta w Mandel School of Applied Social Sciences Case Western Reserve University w Cleveland (Ohio).

 

Rafał BakalarczykRafał Bakalarczyk – Działacz społeczny, publicysta, wykładowca. Doktor nauk społecznych o specjalności nauk o polityce społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach opieki długoterminowej, polityce senioralnej, polityce społecznej na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Aktywnie wspiera i opisuje ruch rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi bliskimi. W 2014 r. czynnie uczestniczył w protestach tzw. wykluczonych opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych i negocjacjach ze stroną rządową. Autor ekspertyz, artykułów naukowych i popularyzatorskich w zakresie zabezpieczenia opiekunów osób niesamodzielnych.

 


Aplikacja została przygotowana w ramach Projektu Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra, realizowanego na podstawie Umowy o Dofinansowanie Projektu Grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.