fbpx

Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać


Zmień życie opiekunów osób niepełnosprawnych!

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych wynoszą 520 zł lub 1406 zł. Świadczenie  w wysokości 520 zł przysługuje opiekunom tych osób,  których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie 18. roku życia. Z kolei świadczenie w wysokości 1406 zł przysługuje opiekunom osób, u których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia.  W obu przypadkach opiekunowie nie mogą dorabiać.

Brak aktywności zawodowej opiekunów pociąga za sobą wiele konsekwencji:

  1. większe zagrożenie ubóstwem rodzin osób niepełnosprawnych,
  2. niskie zabezpieczenie socjalne w wieku emerytalnym,
  3. trudność z powrotem na rynek pracy po ustaniu opieki,
  4. zwiększenie ryzyka izolacji społecznej i zachorowania na depresję.

W rezultacie odbija się to również na gospodarce ogólnokrajowej powodując utratę potencjalnych pracowników.

Możliwość zarobkowania to dodatkowe pieniądze pozwalające opiekunom np. na opłacenie rehabilitacji czy kupienie leków dla bliskich, ale także szansa na zyskanie poczucia bezpieczeństwa w życiu.

Ważne jest stworzenie opiekunom osób niepełnosprawnych możliwości wyboru – pobierania wyłącznie świadczenia lub połączenia świadczenia z dorabianiem.

Kalendarium działań w kampanii Dom to praca w 2017 roku

Luty 2017

Narodowa Rada Rozwoju otrzymała od Kancelarii Prezydenta prośbę o nadsyłanie pomysłów na inicjatywy legislacyjne. Dwoje przedstawicieli INSPRO wzięło udział w spotkaniu Rady i przedstawiło nasze pomysły związane z kampanią Dom to praca. W lutym 2017 przekazaliśmy Narodowej Radzie Rozwoju nasze sugestie dotyczące koniecznych rozwiązań prawnych wspierających opiekunów osób niepełnosprawnych. Propozycja ta wzbudziła zainteresowanie i rozpoczęto prace przygotowawczo-rozpoznające.

Maj 2017

Wystartowała nowa odsłona kampanii „Dom to praca” pod hasłem „Dom to praca – działamy na rzecz zmiany”, prowadzona razem ze Stowarzyszeniem Kobiety.lodz.pl. Celem naszych działań jest wprowadzenie zmian w prawie, które umożliwią opiekunom osób niepełnosprawnych dorabianie do otrzymywanych świadczeń pielęgnacyjnych. W obecnej odsłonie kampanii szczególną uwagę poświęcamy opiekunom osób niepełnosprawnych/zależnych (np. dzieci, osób starszych). Postulujemy, aby ich opiekunowie – osoby pobierające świadczenia, mogli dorabiać, jeśli mają taką możliwość. Poprzez zmiany w prawie chcemy pomóc opiekunom w organizowaniu godnej opieki nad swoimi podopiecznymi i zapewnianiu im lepszych warunków życia.

Maj-czerwiec 2017

Rekrutacja na szkolenie dla lokalnych liderów w ramach „Dom to praca – działamy na rzecz zmiany”.

Czerwiec – wrzesień 2017

Prace nad przygotowaniem spotu telewizyjnego informującego o tematyce kampanii. Spot został zgłoszony do TVP do bezpłatnych emisji. Oczekujemy na odpowiedź. Trwały także nad spotem radiowym.

Lipiec 2017

W dniach 7-9 lipca w Łodzi odbyło się szkolenie dla liderów lokalnych. Wzięli w nim udział opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby zainteresowane kampanią. Uczestnicy pracowali między innymi nad przygotowaniem społecznych rekomendacji dla zmian umożliwiających podejmowanie pracy przez opiekunów otrzymujących świadczenia.

Lipiec – sierpień 2017

Przygotowywanie rekomendacji do zmian prawnych, które umożliwiłyby opiekunom dorabianie do świadczeń. W pracy nad rekomendacjami zostały wykorzystane wnioski uczestników lipcowego szkolenia, a także uwagi ekspertów: Rafała Bakalarczyka, Karoliny Goś-Wójcickiej i Sylwii Mądrej. Trwały prace nad powstaniem nowej wersji strony www.domtopraca.pl

18 września 2017

Przekazanie listu do Pierwszej Damy, pani Agaty Kornhauser-Dudy, z prośbą o zgodę na zamieszczenie w spocie jej wizerunku i w ten sposób wsparcie kampanii „Dom to praca – działamy na rzecz zmiany”. Obecnie czekamy na odpowiedź Pierwszej Damy.

Wrzesień 2017

Końcowe prace nad rekomendacjami do zmian prawnych oraz treścią petycji do minister Elżbiety Rafalskiej w sprawie umożliwienia dorabiania opiekunom pobierającym. Podsumowujące konsultacje z naszymi ekspertami: Rafałem Bakalarczykiem, Karoliną Goś-Wójcicką i Sylwią Mądrą.

Październik 2017

Zamieszczenie petycji i rekomendacji do zmian prawnych na stronie internetowej kampanii. Rozpoczęcie procesu szerszych konsultacji obywatelskich wypracowanych rekomendacji. Rozpoczęcie emisji spotów, rozpoczęcie zbiórki podpisów pod petycją.

9 listopada 2017

9 listopada 2017 dostaliśmy list poparcia dla kampanii od Pierwszej Damy, pani Agaty Kornhauser-Dudy. W odpowiedzi czytamy: „ […] Jestem przekonana, że dzięki właśnie takim staraniom, można przeobrazić świat wokół siebie i spowodować, by osoby pracujące w domu poczuły się podmiotowo traktowane. Głęboko wierzę w to, że będzie im wtedy łatwiej w harmonijny sposób łączyć obowiązki rodzinne z tymi, którym muszą sprostać poza domem. Mam nadzieję, że kampania „Dom to Praca” uwrażliwi wielu ludzi na potrzeby innych i spowoduje, że codzienny wysiłek, jaki podejmują opiekunowie domowi, będzie coraz częściej dostrzegany i doceniany.

Listopad 2017

Nasz spot jest emitowany w Polskim Radiu. Staramy się o emisję spotu w Telewizji Polskiej.

Grudzień 2017

11 grudnia 2017 r. odbyła się debata „Dom to Praca – pozwól opiekunom dorabiać” podsumowująca dotychczasowe działania w kampanii Dom to Praca. Dr Rafał Bakalarczyk, ekspert kampanii Dom to Praca przedstawił dotychczasowe rozwiązania prawne dotyczące przyznawania świadczeń opiekunom osób zależnych oraz swoje propozycje zmian w prawie. Po tych wystąpieniach zaprezentowaliśmy wyniki konsultacji społecznych. Po debacie przekazaliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 477 podpisów pod petycją Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać.

Styczeń 2018

W styczniowym numerze Magazynu Udarowego ukazały się dwa artykuły poświęcone kampanii Dom to Praca. Pierwszy to wstęp naczelnego Magazynu, Adama Sigera, drugi to artykuł pt.: Dom to też praca. Czy opiekunowie powinni dorabiać?, którego autorką jest Joanna Suciu, koordynatorka kampanii Dom to Praca.

Luty 2018

Rozpoczęliśmy publikację cyklu „Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Chcemy pomóc osobom, które znajdują się lub dopiero znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują porady o charakterze prawno-informacyjnym.

Marzec 2018

Wielki sukces kampanii „Dom to Praca”! Zebraliśmy 20 tysięcy podpisów pod petycją „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać”. To efekt wspólnej pracy – naszej i Waszej na rzecz opiekunów osób zależnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi na złożoną przez nas petycję „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać”. W odpowiedzi możemy przeczytać: […] osobom aktywnym zawodowo świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdyż byłoby sprzeczne z celem tych świadczeń, którym jest częściowa rekompensata konieczności rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spowodowanej koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Kwiecień 2018

W Sejmie RP odbyła się konferencja pt.: „Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce". Głównym wydarzeniem było przedstawienie drugiej edycji raportu zatytułowanego „Kobiety nieaktywne zawodowo. Ukryty potencjał polskiej gospodarki” przygotowanego przez firmę Deloitte. W Sejmie rozpoczął się protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Główne postulaty dotyczą podniesienia renty socjalnej oraz wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani