Weź udział w badaniu: Dostępność służby zdrowia dla osób z niepełnosprawnościami

  • niepełnosprawność badanie

Zachęcamy do udziału w  badaniu „Dostępność służby zdrowia dla osób z niepełnosprawnościami”, które realizowane jest na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Badania realizowane dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Celem badania jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej.  Wyniki zostaną wykorzystane w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich i posłużą do sformułowania rekomendacji dotyczących kierunków zmian prawnych i proceduralnych. Efektem badania będzie również katalog dobrych praktyk – wytycznych dla placówek służby zdrowia.

Dzięki udziałowi w badaniu osoby z niepełnosprawnościami miały okazję zabrać głos w sprawie, która ich bezpośrednio dotyczy. Ważne jest poznanie ich doświadczeń związanych ze służbą zdrowia, ocena tych doświadczeń oraz zebranie propozycji rozwiązań, które ułatwiłyby korzystanie z usług zdrowotnych.

Kto może wziąć udział?

Udział w badaniu mogą wziąć osoby z różnym typem niepełnosprawności:

  • mające doświadczenie kontaktu ze służbą zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, dentysta, ginekolog), w ciągu ostatniego roku co najmniej 4-5 razy skorzystały ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i/lub dentysty i/lub ginekologa, urologa,
  • osoby w różnym wieku,
  • korzystające z publicznej opieki zdrowotnej, ale mogły mieć również kontakt z placówkami niepublicznymi,
  • mające zarówno pozytywne jak i negatywne doświadczenia kontaktu ze służbą zdrowia.

Ważne informacje

Badanie będzie polegało na udzieleniu wywiadu indywidualnego, który potrwa ok. 1 godziny. Wywiad będzie prowadzony w miejscu wskazanym przez rozmówcę, dogodnym dla niego.

Badanie jest anonimowe – tożsamość oraz wypowiedzi uczestników badania znane będą wyłącznie osobom z zespołu badawczego realizującego badanie i nigdy nie będą udostępniane w formie pozwalającej na identyfikację rozmówców w żadnych kanałach i dokumentach. Dane będą przetwarzane przez Podmiot realizujący badanie zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Wywiady będą realizowane w sierpniu i wrześniu 2018. Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowanie za udział w formie upominku.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o kontakt  Karoliną Chrzanowską: e-mail: k.chrzanowska@badaniaidzialania.com.pl tel. 604 457 518.

UWAGA: Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do końca września.


Zapoznaj się z publikacjami opracowanymi na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich