Trwa zbiórka podpisów pod petycją Dom to Praca

  • zmień prawo. pozwól opiekunom dorabiać

Od października 2017 roku zbieramy podpisy pod petycją „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać” wzywającą władze do zmian przepisów, tak by umożliwić opiekunom osób zależnych dorobienie do zasiłków. 11 grudnia 2017 złożyliśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponad 13 tysięcy Waszych podpisów. 1 marca 2018 r.  Ministerstwo udzieliło odpowiedzi publikując ją wyłącznie na swojej stronie internetowej. Do nas do tej pory nie dotarło żadne pismo w tej sprawie.

Ministerstwo przedstawiło tam szereg informacji odnośnie aktualnego stanu prawnego oraz podsumowanie:

[…] osobom aktywnym zawodowo świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdyż byłoby sprzeczne z celem tych świadczeń, którym jest częściowa rekompensata konieczności rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spowodowanej koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Powyższa odpowiedź zmotywowała nas do dalszych działań, ponieważ samo ministerstwo przyznało, że świadczenia są tylko CZĘŚCIOWĄ rekompensatą za konieczność rezygnacji z zatrudnienia.

Będziemy kontynuować zbiórkę podpisów, a także prowadzić działania rzecznicze i informacyjne.  W zależności od rozwoju sytuacji zostanie podjęta decyzja o terminie przekazania kolejnej tury podpisów. Obecnie uważamy, że optymalnym czasem na to będzie kampania wyborcza do parlamentu, przed wyborami jesienią 2019 roku.

Podpisz petycje. Zmień prawo