Podpisz petycję – Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać!

  • zmień prawo. pozwól opiekunom dorabiać

Poznaj historię Tomka. Tomek jest ojcem niepełnosprawnej córki. Aby się nią opiekować, musiał zrezygnować z pracy. Otrzymuje  świadczenie w wysokości 1406 zł, ale nie może do niego dorobić ani złotówki. Prawo mu tego zabrania.

W gorszej sytuacji są opiekunowie osób, które stały się niepełnosprawne po ukończeniu 18 roku życia. Oni otrzymują tylko 520 zł.

Poprzyj możliwość łączenia przez opiekunów osób niepełnosprawnych pobierania świadczeń z dorabianiem.

PODPISZ PETYCJĘ. ZMIEŃ PRAWO. POZWÓL OPIEKUNOM DORABIAĆ

Podpisz petycje. Zmień prawo

 

 

Planujemy zebrać 20 tys. podpisów pod petycją „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać”. W petycji piszemy o tym, że należy wprowadzić rozwiązania prawne, które pozwolą łączyć pobieranie świadczeń z dorabianiem. Od maja pracowaliśmy – wraz z ekspertami kampanii oraz uczestnikami szkolenia dla lokalnych liderów – nad rekomendacjami zmian w prawie. Obecnie te rekomendacje będziemy konsultować z obywatelami, ze środowiskami opiekunów osób niepełnosprawnych oraz z organizacjami działającymi na ich rzecz. Rekomendacje wraz z zebranymi podpisami przekażemy Minister Elżbiecie Rafalskiej 

mówi Rafał Górski, prezes INSPRO.

 

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH

By otrzymać którekolwiek ze świadczeń opiekun musi w pełni zrezygnować z jakiejkolwiek aktywności o charakterze zarobkowym. Są tacy opiekunowie, którzy mogli i chcieliby dorobić od czasu do czasu do świadczeń, gdyby prawo tego nie zabraniało – tak potrzebę wprowadzenia zmian prawnych ocenia dr Rafał Bakalarczyk, ekspert kampanii „Dom to Praca”, badacz polityki wobec osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, od lat zaangażowany w działalność społeczną w tym zakresie.

Uważamy, że konieczne jest umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych połączenia pobierania świadczeń z dorabianiem. System wsparcia opiekunów osób wymagających stałej opieki jest dezaktywizujący i odbiera określonej grupie społecznej realne prawo do pracy zawodowej. Biorąc pod uwagę niski poziom zabezpieczenia socjalnego  opiekunów, możliwość uzyskania choćby jednorazowo lub sporadycznie dochodu z pracy mogłaby ograniczyć ryzyko wykluczenia części opiekunów i ich bliskich – tak aktualny stan prawny i jego skutki ocenia dr Rafał Bakalarczyk. Warto też wspomnieć o potencjalnych korzyściach dla państwa i gospodarki, związanych z wykorzystaniem potencjału zawodowego opiekunów – dodaje dr Bakalarczyk.

Zabierz głos w konsultacjach


Zapoznaj się z informacją prasową (pdf)