O godność dorosłych korzystających z pieluchomajtek – petycja inicjatywy Chcemy całego życia

  • Starsza osoba trzymająca laskę

Inicjatywa Chcemy całego życia, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, przygotowała petycję „O godność dorosłych korzystających z pieluchomajtek”.

Osoba, która z powodu niepełnosprawności lub choroby nie kontroluje potrzeb fizjologicznych, musi korzystać z pieluchomajtek. Niestety, dorosłym dofinansowuje się zakup jedynie 60 sztuk na miesiąc, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć miesięcznie 90 zł. Oznacza to, że tak naprawdę refunduje się JEDNĄ pieluchę na dobę!  Za resztę pacjent musi zapłacić sam.

– piszą twórcy petycji.

Koszt zakupu 5-6 pieluchomajtek na dobę to ok. 400 zł miesięcznie – blisko połowa dochodu pacjenta wymagającego zaopatrzenia w pieluchomajtki!

Twórcy petycji apelują do Pana Ministra Zdrowia o zmianę krzywdzącego zapisu ustawy, zwiększenie liczby refundowanych pieluchomajtek dla dorosłych do minimum 5 sztuk na dobę oraz o odpowiednie podniesienie kwoty miesięcznej refundacji, gwarantujące należytą jakość pieluch.

Zgodnie z ustawą „Za życiem”, dzieciom przysługuje nielimitowana liczba pieluchomajtek oraz refundacja w wysokości 1,50 zł za sztukę. A przecież nie przestajemy załatwiać potrzeb fizjologicznych po 18 roku życia.

Miesięczny dochód osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji to 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego oraz 840 zł brutto renty socjalnej. Wielu z tych ludzi na zmianę pieluch po prostu nie stać. Pensjonariusze domów opieki i starsze, schorowane osoby pozbawione wsparcia rodziny skazane są przez to na cierpienie i upokorzenia.

>>PODPISZ PETYCJĘ<<

Powyższa petycja ukazuje, jak wykluczane są osoby niepełnosprawne dorosłe oraz jak trudne jest życie ich opiekunów. To kolejny przykład na to, że niepełnosprawnych należy traktować równo, niezależnie od ich wieku.