Niepełno[s]prawni – debata Kultury Liberalnej [WIDEO]

  • debata kultury liberalnej niepełnosprawni

Zapraszamy do obejrzenia zapisu z debaty „Niepełno[s]prawni” zorganizowanej przez Kulturę Liberalną.

W debacie dotyczącej sytuacji osób z niepełnosprawnością wzięli udział Rafał Bakalarczyk (ekspert kampanii Dom to Praca, zajmujący się w polityce społecznej na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi), Katarzyna Bierzanowska (założycielka inicjatywy „Pełnoprawna”, działaczka Fundacji Kulawa Warszawa), Joanna Scheuring-Wielgus (Poseł na Sejm, bezpartyjna), Henryk Wujec (doradca prezydenta Bronisława Komorskiego ds. polityki społecznej). Debatę poprowadził Łukasz Pawłowski.

Rafał Bakalarczyk nakreślił sytuację osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, tłumacząc również, jak wyglądają podziały w tych grupach, dotyczące chociażby wysokości i rodzaju przyznawanych świadczeń.