Nieodpłatna pomoc dla opiekunów osób zależnych

  • Ludzkie dłonie trzymające serce

Opiekunowie osób zależnych mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów zrzeszonych wokół inicjatywy „Chcemy całego życia”.

Na stronie inicjatywy znajdują się adresy e-mailowe kilkunastu osób, które mogą pomóc opiekunom osób zależnych w różnych sprawach.

Eksperci inicjatywy „Chcemy całego życia” mogą pomóc m.in.w następujących kwestiach:

  • Świadczenia, orzecznictwo
  • Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji
  • Sprawy administracyjno-prawne, socjalno-bytowe i tzw. niemożliwe
  • Interwencje rodziców dzieci z autyzmem
  • Praca osób z niepełnosprawnością i opiekunów, spółdzielczość osób z niepełnosprawnością, rehabilitacja zawodowa, zatrudnienie wspomagane

Skontaktuj się z ekspertami