Nie ma ugody między Skarbem Państwa a opiekunami osób dorosłych

  • Znak paragrafu

W czwartek, 10 sierpnia, reprezentująca Skarb Państwa mecenas Magdalena Kwiatkowska stwierdziła w sądzie, że nie ma podstaw do zawarcia ugody z opiekunami osób dorosłych niepełnosprawnych.

Około 100 opiekunów osób dorosłych pozwało Skarb Państwa (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) do zawarcia ugody. Wg opiekunów państwo powinno wziąć odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządza nierówne traktowanie opiekunów dzieci i dorosłych. Przypomnijmy: osoby opiekujące się dziećmi otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1406 zł, zaś opiekunowie dorosłych – zasiłek w wysokości 520 zł (dodatkowo uzależniony od spełnienia kryterium dochodowego).

Opiekunowie dorosłych wnioskowali o wypłatę odszkodowania z tytułu pozbawienia ich praw do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych.

Opiekunowie osób dorosłych powołali się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 roku, wg którego uzależnienie wieku, w którym powstała niepełnosprawność z wysokością wypłacanych świadczeń jest niezgodne z konstytucją. Pełnomocnik Skarbu Państwa powoływała się jednak na inny, wcześniejszy wyrok TK – na tej podstawie sąd uznał, że roszczenia opiekunów dotyczą sprawy przedawnionej.

Pełnomocnik opiekunów, mec. Sławomir Waliduda, zapowiada, że opiekunowie nie zrezygnują z dochodzenia swych praw. Jeśli w polskich sądach sprawa nie zostanie rozstrzygnięta na ich korzyść, wówczas odwołają się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Komentarza do tej sprawy portalowi se.pl udzielił dr Rafał Bakalarczyk, ekspert kampanii „Dom to praca”:

Fakt, że ani poprzednie, ani obecne rządu nie potrafią sprostać temu wyzwaniu [zaprzestaniu dyskryminowania opiekunów osób dorosłych], pokazuje, jak w obszarze opieki nad osobami niepełnosprawnymi funkcjonuje państwo. To nie jest kwestia jednej ekipy, ale ogólnie nastawienie elit politycznych do tego niewygodnego, ale społecznie ważnego tematu. Nie chodzi tylko o bezpośrednie wsparcie finansowe. Państwowy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością nie bardzo zauważał i słabo wspierał rodziny z wymagającymi wciąż stałego wsparcia osobami niepełnosprawnymi w wieku dorosłym.

Szerzej sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych dr Rafał Bakalarczyk omówił także podczas rozmowy przeprowadzonej 11 sierpnia przez reprezentantkę Razem Wrocław. Nagranie tej rozmowy dostępne jest na Facebooku Razem Wrocław.

AKTUALIZACJA:

W czwartek, 7 września, premier Beata Szydło w radiu RMF FM pytana o sprawę podniesienia świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych przyznała, że rząd wywiąże się ze zobowiązań wobec nich:

To jest nasze zobowiązanie i wywiążemy się z tego zobowiązania, w tej chwili pani minister [rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta] Rafalska również nad tym pracuje, więc na pewno się z niego wywiążemy (…). Wywiążemy się z tego zobowiązania na pewno do końca kadencji i problem ten zostanie rozwiązany.