List Pierwszej Damy do uczestników Centrum „Chcemy całego życia!”

  • Kartka na notatki

Podczas IX Kongresu Kobiet jednym z działających tam centrów tematycznym było centrum „Chcemy całego życia!”. Działania centrum skupiają się wokół sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jednym z postulatów centrum jest zniesienie obowiązku rezygnacji z pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego.

Centrum zorganizowało podczas Kongresu Kobiet dyskusje, w której udział wzięli m.in. Dorota Próchniewicz, Dorota Credo, Paweł Kubicki, Joanna Ławicka, Marlena Kompowska, Kamilla Bronisz, Teresa Kamińska, Jadwiga Król, Sylwia Mądra, Piotr Bekasiak, Łukasz Garczewski, Katarzyna Gotlin, Aleksandra Petrus i Agnieszka Warszawa.

Do uczestników centrum list przysłała także Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda. W swoim liście napisała:

Cieszę się bardzo, że podczas IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet został zaplanowany cykl wydarzeń w ramach centrum „Chcemy całego życia!”, które są gestem solidarności z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

W okresie minionych dwóch lat prezydentury mojego męża miała bardzo dużo okazji do spotkań z dziećmi i dorosłymi dotkniętymi różnymi niepełnosprawnościami. (…) Jest to niezwykle silnie zintegrowane środowisko, które mocno się wspiera i dąży do wypracowania dla siebie jak najlepszych warunków do życia w społeczeństwie i prowadzenia własnej aktywności, a ta ostatnia jest często imponująca i może być przykładem dla nas – osób w pełni sprawnych.

Bardzo gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam i życzę wielu inspirujących debat edukacyjnych, spotkań z terapeutami oraz innych ciekawych wydarzeń, przygotowanych specjalnie dla Państwa. Niech zaprezentowane rozwiązania będą dla osób z niepełnosprawnością i ich najbliższych nadzieją na pewniejszą i jaśniejsza przyszłość.