Konsultacje programu „Za życiem” w Łodzi

  • Uczestnicy konferencji

2 października braliśmy udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Sylwia Mądra i Jarosław Jużyczyński, współpracujący z kampanią „Dom to praca”, na sesji plenarnej podkreślali konieczność dania opiekunom osób niepełnosprawnych możliwości wyboru, czy chcą tylko pobierać świadczenia pielęgnacyjne, czy chcą łączyć pobieranie świadczeń z dorabianiem.

Odpowiadając na ten postulat Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, zrobił unik. Nie odniósł się w sposób czytelny i konkretny do zaprezentowanego postulatu kampanii „dom to Praca”.

W kuluarach, w rozmowie bezpośredniej z Rafałem Górski (prezesem INSPRO, ekspertem kampanii „Dom to Praca”), dyrektor stwierdził, że w temacie łączenia pobierania świadczeń z dorabianiem potrzebne są „wyważone działania”, a decyzja polityczna należy do minister Elżbiety Rafalskiej. Dyrektor Przewoźnik podkreślił też, że dostrzega działania organizacji społecznych w tym obszarze.

 

Zapoznaj się z dokumentami programu „Za życiem”:

Uchwała w sprawie programu „Za życiem” (pdf)

Program konsultacji, 2 października 2017 r., Łódź (doc)

Propozycje zmian w prawie (doc)