Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. #5 Inne formy świadczeń

  • Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością #5

To już ostatnia część cyklu „Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Prezentujemy piątą część, która dotyczy alternatywnych form świadczeń, o jakich pozyskanie mogą ubiegać się opiekunowie. Szczegółowe informacje znajdziecie poniżej.

I. Zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego mają prawo rodzice niepełnosprawnego dziecka, ale także osoba dorosła, która kontynuuje naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Kwota świadczenia od 31 października 2017 roku wynosi:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, aż do momentu jego 24. urodzin.

Ponadto do zasiłku przysługuje dodatek związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka, który wynosi 80 zł miesięcznie, gdy dziecko nie ukończyło 5 lat, lub 100 zł miesięcznie do 24. urodzin.

Niezbędne dokumenty dot. zasiłku rodzinnego można pobrać klikając poniżej:

II. Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny

W celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych, został im przyznany zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie (od 1 listopada 2018 r. – 184,42 zł, od 1 listopada 2019 r. – 215,84 zł). Przysługuje on niepełnosprawnemu dziecku, a także osobie niepełnosprawnej (w wieku powyżej 16 roku życia) o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej (w wieku powyżej 16 roku życia) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powstałej przed 21. rokiem życia. Świadczenie otrzyma również senior, który ukończył 75 lat.

Osoba, która ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego. Jest to świadczenie przyznawane osobom uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji, albo osobom po 75 roku życia. Wynosi on 208,79 zł miesięcznie.

III. Renta socjalna

Osoby legitymujące się pełną, jak i czasową niezdolnością do pracy mogą starać się o rentę socjalną. Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 18 lat lub w trakcie nauki – do ukończenia 25. roku życia. Renta socjalna wynosi 84% minimalnej emerytury, czyli od marca 2017 roku 840 zł (od 1 czerwca 2018 r. wynosi 1029,80 zł).

IV. Renta z tytułu niezdolności do pracy

Osoba, która stała się niezdolna do pracy (trwale lub czasowo) już po ukończeniu 25. roku życia, może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Niezdolność powinna powstać w wymaganych okresach składkowych lub nieskładkowych (zależnych od wieku, kiedy niezdolność powstała) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

 

To już wszystko, jeżeli chodzi o nasz poradnik. Czy uważacie, iż był on w jakimś stopniu przydatny? A może, dowiedzieliście się czegoś o czym nie mieliście zielonego pojęcia? Mamy nadzieję, iż odpowiedź na choć jedno z tych pytań jest zdecydowanie twierdząca i nasza misja została spełniona.


Masz więcej pytań? Potrzebujesz szczegółowej porady prawnej? Zgłoś się do nas.

Napisz e-mail na adres domtopraca@inspro.org.pl lub zadzwoń:  42 630 17 49.


Informator przygotował Łukasz Koperski


Zapoznaj się z pozostałymi częściami Informatora:
#1 Co nas czeka w 2018 roku?
#2 Wykaz świadczeń dla opiekunów
#3 Świadczenie pielęgnacyjne
#4 Zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy