Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. #1 Co nas czeka w 2018 roku?

 • Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

W ramach cyklu Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, będziemy publikować krótkie notki dotyczące świadczeń, jakie mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, bądź ich opiekunowie. Chcemy pomóc osobom, które znajdują się lub dopiero znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują porady o charakterze prawno-informacyjnym. Mamy nadzieję, że stworzone przez nas kompendium będzie stanowiło użyteczny informator, dzięki któremu nabędą Państwo podstawową wiedzę z zakresu dostępnych rozwiązań prawnych i pomocy materialnej.

#1 Co nas czeka w 2018 roku?

Rok 2018 nadszedł z nieoczekiwanymi zmianami prawnymi np. w kwestii odliczenia od podatku ulgi rehabilitacyjnej, co negatywnie wpłynęło na sytuację opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Pomimo to,  można zauważyć, że nastąpiły również pozytywne zmiany. Na poziomie makro nie są one może bardzo znaczące, ale przynajmniej w małym stopniu będą mogły poprawić sytuację opiekunów osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Zmiany w sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych w 2018 r.:

 1. Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego.
  Świadczenie to 1 stycznia jest corocznie waloryzowane. Od początku 2018 r. wynosi 1477 zł na rękę miesięcznie, co w porównaniu z ubiegłbym rokiem oznacza wzrost o 71 zł.
 2. Wniosek o wykonywanie telepracy lub elastycznych form organizacji pracy. Taki wniosek od 1 lutego 2018 r. mogą złożyć:
  – rodzice dzieci, które mają zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w okresie prenatalnym lub w czasie porodu,
  – rodzice dzieci z niepełnosprawnością,
  – rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością będą mieli prawo do wydłużenia czasu pobierania zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni. Obowiązywać to będzie w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z następującymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, aż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Informator przygotował Łukasz Koperski


Zapoznaj się z pozostałymi częściami Informatora:

#2 Wykaz świadczeń dla opiekunów
#3 Świadczenie pielęgnacyjne
#4 Zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
#5 Inne formy świadczeń