Dostaliśmy list poparcia od Pierwszej Damy!

  • Sukcesy 2016

Mamy kolejny sukces w kampanii Dom to praca! 9 listopada 2017 dostaliśmy list poparcia dla kampanii od Pierwszej Damy, pani Agaty Kornhauser-Dudy.

O takim wsparciu kampanii myśleliśmy już od dawna. Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z okazji obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2016 Rafał Górski, prezes INSPRO, rozmawiał z Pierwszą Damą o wsparciu kampanii „Dom to praca”. Pierwsza Dama wyraziła wstępne zainteresowanie i chęć pomocy.

Od maja tego roku w ramach prowadzonych działań pracowaliśmy nad rekomendacjami społecznymi do zmian prawnych, przygotowywaliśmy materiały promocyjne, petycję oraz nową stronę www. Gdy wszystko było już gotowe, we wrześniu 2017 wysłaliśmy do Kancelarii Prezydenta pismo i spot, z prośbą o objęcie patronatem naszej kampanii społecznej.

Wczoraj otrzymaliśmy w odpowiedzi list, w którym Pierwsza Dama wyraża poparcie dla naszych działań. Jesteśmy przekonani, że głos ten doda prestiżu całemu przedsięwzięciu oraz pomoże zwrócić uwagę na poruszany przez nas problem ogółowi społeczeństwa. Uważamy, że realnie przyczyni się to do wsparcia jednej ze słabszych grup społecznych, jaką są opiekunowie osób zależnych.

W liście czytamy:

Instytut Spraw Obywatelskich prowadząc ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Dom to praca”, zabiega o to, by praca wykonywana w domu przez osoby w nim pozostające zaczęła być postrzegana i traktowana przez społeczeństwo inaczej niż dotychczas.

Praca w domu powinna być doceniona, szczególnie wtedy, gdy dotyczy osób, które opiekują się swoimi dziećmi, niepełnosprawnymi lub ciężko chorymi najbliższymi. Należy zatem dostrzec wysiłki i działania, jakie w tym roku podjął Instytut Spraw Obywatelskich, by opiekunowie domowi mogli dorabiać do zasiłków pielęgnacyjnych, które do tej pory otrzymują.

Jestem przekonana, że dzięki właśnie takim staraniom, można przeobrazić świat wokół siebie i spowodować, by osoby pracujące w domu poczuły się podmiotowo traktowane. Głęboko wierzę w to, że będzie im wtedy łatwiej w harmonijny sposób łączyć obowiązki rodzinne z tymi, którym muszą sprostać poza domem.

Mam nadzieję, że kampania „Dom to praca” uwrażliwi wielu ludzi na potrzeby innych i spowoduje, że codzienny wysiłek, jaki podejmują opiekunowie domowi, będzie coraz częściej dostrzegany i doceniany.

Zapoznaj się z listem poparcia Pierwszej Damy


W obecnej odsłonie kampanii koncentrujemy się na trzech formach wsparcia dla opiekunów: świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym i zasiłku dla opiekuna. Są one 3 różnymi formami wsparcia finansowego dla opiekunów, ale wykluczają opiekunów z możliwości dorabiania.